Home Reservation What is Reservation?
Reservation
गाव नमुना म्हणजे काय व तो कसा मिळवावा? PDF Print E-mail

Gaon namuna 14: गाव नमुना नंबर - 14 - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.

-------------------------------------------------------

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग: (Forum Link)


'गाव नमुना म्हणजे काय व तो कसा मिळवावा?' या प्रश्नाच्या अनुषंगाने खालील माहिती आपणास पुरवीत आहोत-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (महा. लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड) अन्वये प्रत्येक गावातील जमिनीची कागदपत्रे ही त्या गावातील तलाठी कार्यालयात असतात, नोंदी असतात. जमीन महसूल कायद्यान्वये जमिनीच्या तलाठी दप्तरामध्ये अनेक प्रकारच्या नोंदवह्या असतात. तलाठी दप्तर नमुना नंबर 1 ते 21 गाव नमुन्यांमध्ये असते. या नोंदवहीस वेगवेगळा अर्थ असतो.

Read more...
 
The cetnral list of OBCs PDF Print E-mail

The cetnral list of OBCs (statewise) is available on OBC CENTRAL GOVT PAGE at  website WWW.OBCGURU.COM in following two forms-----

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11